We zijn er!

Met drie handtekening we zijn opgericht! Maar waarom eigenlijk?

Nederland is een verenigingsland. Er zijn verschillende verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met allerlei zaken. Zij behartigen de belangen van hun leden en/of streven ervoor om hun sociale/maatschappelijke doelen te behalen. Dit verenigingscultuur heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zich konden ontwikkelen op verschillende terreinen. Daarnaast bevordert vele van deze organisaties het sociale contact tussen mensen. Het actief meedoen aan een organisatie heeft dus zijn vele voordelen voor een persoon. Met deze gedachte zijn de oprichters van de stichting bij elkaar gekomen. Beide oprichters zijn maatschappelijk werkers met een Caribisch Nederlandse afkomst. Zij merken dat er veel meer negatieve aandacht en berichtgeving is voor Caribische Nederlanders beter bekend als Antillianen dan een positieve. Zij hebben tijdens hun opleiding gemerkt dat er veel jonge Caribische Nederlanders zijn die zonder positieve rolmodellen opgroeien terwijl de gemeenschap rijk is aan burgers van dezelfde afkomst die goed kunnen functioneren als identificatiemodel. Daarnaast zijn er jongeren met goede initiatieven maar een gebrek hebben aan een goed netwerk om ondersteuning te krijgen. Hiermee willen wij aan de slag gaan.

Met de visie een landelijk netwerk van organisaties die zich actief inzet op verschillende terreinen binnen het Nederlandse Koninkrijk willen wij de participatie van Nederlanders met een Caribische afkomst of affiliatie stimuleren, bevorderen en promoten.

Projecten op deze website dienen nog gekristalliseerd te worden door Caribische Nederlanders die zich willen inzetten voor de gemeenschap hier in Nederland. Hier ligt ook onze missie, mensen bij elkaar brengen en hun creativiteit, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling bevorderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate ยป