Over ons

Opgericht per 10-03-2014, Stichting CN’ers Familie die ook wel CN’ers danwel Dutch Caribbean Family genoemd kan worden is opgericht voor alle burgers die affiliatie hebben met de Caribische gebiedsdelen van onze koninkrijk.

Centraal staat het stimuleren, bevorderen en promoten van creativiteits-, ondernemerschap- en leiderschapstalenten binnen ons Caribisch Nederlandse gemeenschap, voornamelijk tussen studenten en young professionals binnen de genoemde gemeenschap.

De doelgroep van de organisatie omvat iedereen die affiliatie heeft met de eilanden van het Caribische gedeelte van ons Koninkrijk. Een affiliatie kan zich op verschillende manieren uiten. Wij beschouwen het als iets persoonlijks. Hoe iemand zich verbonden voelt met tenminste één van de zes eilanden laten we aan elk individu.

De stichting heeft verschillende functies. Primair fungeert de stichting als een platform voor (jongeren)-initiatieven. Secundair zal en kan de stichting fungeren als Raad van Toezicht voor toekomstige aangesloten organisaties en partners.

Jongeren initiatieven

CN’ers streeft ernaar om de deelname van jonge Caribische Nederlanders binnen de samenleving te vergroten.

Onze jongeren komen vaak op een negatieve manier in de media. De stichting wil dit op drie fronten aanpakken:

 • De eerste is jongeren bij elkaar brengen en stimuleren om zich te verenigen en hun eigen initiatieven te verwezenlijken.
 • De tweede manier is door meer Caribische Nederlanders onder de aandacht te brengen. Wij hebben geen tekort aan rolmodellen maar een tekort aan bekende CN’ers.
 • De derde manier is door de positie van kwetsbare jongeren te versterken. De stichting zal zich inzetten om de participatie en de kansen van kwetsbare jongeren te bevorderen door hen alternatieven te bieden en hun omgeving te verbreden en dat van anderen in de gemeenschap.

Familie organisaties

De Stichting streeft er niet alleen naar jongeren te motiveren en zich te verenigen in organisaties maar ook anderen binnen de gemeenschap die dezelfde visie hebben als wij. Daarom willen we projecten en groepen ondersteunen en vooral verdere samenwerking bevorderen.

Familie verwijst naar het hechte samenwerkingsverband tussen toekomstige verbonden organisaties.

Familie verwijst ook naar alle geallieerde rechtspersonen inclusief deze stichting en natuurlijke personen samen.

Statutaire doelen

 1. Het promoveren en verbreden van creativiteits-, ondernemerschap- en leiderschapstalenten onder de Caribisch-Nederlandse samenleving, voornamelijk voor wat betreft studenten en young professionals;
 2. Een platform bieden voor studenten en young professionals om hun eigen ideeën en projecten te kunnen realiseren in samenwerking met andere studenten en young professionals;
 3. Een nationaal platform bieden ten behoeve van de principes genoemd in artikel 3;
 4. Het profileren van rolmodellen afkomstig uit de regio en het aanleveren van rolmodellen binnen de Caribische gemeenschap;
 5. Het ondersteunen, realiseren, bevorderen en organiseren van het welzijn binnen de Caribische gemeenschap;
 6. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie binnen de Caribische gemeenschap;
 7. Psychosociale ondersteuning bieden;
 8. Het bevorderen en oprichten van familie organisaties zowel in Nederland als op de Caribische eilanden van het Koninkrijk die dezelfde doelen nastreven.

De stichting tracht haar doel te bereiken middels:

 1. Het behartigen van de belangen van alle familie organisaties door samenwerkingsverbanden aan te gaan en het zorgen voor continuïteit van alle familie organisaties;
 2. Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de familie organisaties;
 3. Het ondersteunen bij het oprichten van organisaties die dezelfde belangen ondersteunen;
 4. Het stimuleren, coördineren en ondersteunen van activiteiten gebaseerd op één of meer van de principes benoemd  in artikel 3;
 5. Het samenwerken met instanties, instellingen en/of organisaties in Nederland en daarbuiten die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven;
 6. Het optreden als Raad van Toezicht bij aangesloten familie organisaties;
 7. Het bevorderen van specifieke ondersteuning aan Caribische Nederlanders.
 8. Het stimuleren en ontwikkelen van Europese samenwerkingsverbanden met organisaties die talent en zelfontplooiing van jongeren bevorderen en het organiseren en coördineren van jeugdprojecten en vrijwilligerswerk op lokaal niveau en binnen de Europese Unie en internationale context.
Statuten Stichting CN’ers Familie
Translate »