Familie Organisatie

Samen staan wij sterk!

Je hoort het best vaak. Maar alsnog kiezen veel van onze soortelijke organisaties om eigen wegen aan te gaan. Stichting CN’ers Familie wil samenwerkingsverbanden aangaan op twee fronten, namelijk organisaties die statutair verbonden willen zijn met de stichting en organisaties die een nauwe samenwerking willen op projectbasis. Het eerste type samenwerkingsverband noemen wij een Familie organisatie, de tweede noemen wij een partnerschap.

Familie organisatie

Alle organisatie die gebonden zijn met de stichting vormen samen de CN’ers Familie. Familie verwijst naar het hechte samenwerkingsverband tussen de verbonden organisaties. Familie verwijst ook naar alle geallieerde rechtspersonen inclusief deze stichting en de natuurlijke personen die verbonden zijn aan de organisatie. Aangesloten organisatie van de stichting CN’ers Familie kunnen zijn, organisaties die bepaalde doelen nastreven in het belang van Caribische Nederlanders die een toegevoegde waarde hebben voor het doel van de stichting. Familie-organisaties genieten van een bestuurlijke vangnet. De stichting fungeert als een Raad van Toezicht (RvT) voor deze organisaties. Ingeval van bestuurlijk conflicten kan de stichting ondersteuning bieden.

Stichting Partnerschap

Organisaties die een samenwerking willen aangaan om een specifiek doel te bereiken worden gezien als potentiële partnerschap. Wij kennen zowel langdurige als korte partnerschappen die altijd gerelateerd zijn aan een project of activiteit. Bij een definitief partnerschap wordt een convenant getekend. Voor meer informatief neem contact op met ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »